Pľacové turnaje na ihrisku 

ŠK Radoľa

 

Na ihrisku ŠK Radoľa sa uskutočnilo zopár pľacových turnajov, kde si svoje sily pravidelne merajú následovný.

 

- FO DÚBRAVKA

- TJ KAŠTIEĽ

- ŠK STARÁ CESTA - LÁNY

- FK ŠTEPNICA

 

Doposiaľ od roku 2011 do roka 2023 víťazi pľacáka

5 víťazstiev - FK Štepnica (2011, 2014, 2017, 2019, 2022)

3 víťazstvá TJ Kaštieľ (201220132016)

2 víťazstvá -  FO Dúbravka (20152020)

1 víťazstvo - ŠK Stará cesta - Lány (2018)

Kaštieľ-Lány (2021)

Lány (2023)