Pľacové turnaje na ihrisku 

ŠK Radoľa

 

Na ihrisku ŠK Radoľa sa uskutočnilo zopár pľacových turnajov, kde si svoje sily pravidelne merajú následovný.

 

- FO DÚBRAVKA

- TJ KAŠTIEĽ

- ŠK STARÁ CESTA - LÁNY

- FK ŠTEPNICA

 

Doposiaľ od roku 2011 do roka 2018 víťazi pľacáka

3 víťazstvá - FK Štepnica (2011, 2014, 2017), TJ Kaštieľ (2012, 2013, 2016)

1 víťazstvo - FO Dúbravka (2015), ŠK Stará cesta - Lány (2018)