Pľacové turnaje na ihrisku 

ŠK Radoľa

 

Na ihrisku ŠK Radoľa sa uskutočnilo zopár pľacových turnajov, kde si svoje sily pravidelne merajú následovný.

 

- FO DÚBRAVKA

- TJ KAŠTIEĽ

- ŠK STARÁ CESTA - LÁNY

- FK ŠTEPNICA