Prianie a sťažnosť

Máte možnosť vyjadriť svoje názory, 

pocity, kritiku, chválu a aj nápady 

a iné ostatné veci.

Váš podnet či už kladný, alebo záporný vyjadrite pomocou anonymného formulára.

Ak chcete dostať spetnú odpoveď na vašu otázku, kritiku alebo podnet, zanechajte vo formulári svoj email, resp. kontakt na vás.

↓ Formulár na váš podnet ↓

klik na obrázok

Vaše podnety sú anonymné, nik nevie kto je jeho autorom !

ODPOVEDE:

Bolo odpovedané na 1 Váš podnet

                                                        admin

podnety skradola, kritika skradola, futbal v Radoli kritika, chvála futbalu v Radoli

Píšte vaše názory (niečo sa Vám ľúby, resp. neľúby ?), priania, podnety, kritiku, proste všetko o všetkom čo sa tíka futbalu v Radoli. Váš podnet, resp. vyjadrenie k danej veci je anonymné !