Tabuľky V.liga SsFZ sk. A

DORAST

Pre informácie o tabuľkách klikni v menu na príslušný súťažný ročník.

(Uverejnené tabuľky sú "len" keď Radoľa - dorast hrala príslušnú súťaž)

Dorast v riadení SsFZ sa zmenil v súťažnom ročníku 2013/2014 z V.ligy na IV.ligu